Plastic Træ /globalassets/inriver/resources/73705_bostik_plastisk_trae_75ml-107311.png?6fc94a5e

Varianter

0,08 L
Hurtigtørrende plastisk træ til udfyldning af huller og sprækker.
Hæfter på mange materialer, inklusiv træ, sten og metal. Plastisk træ er nemt at anvende, så det giver en problemfri reparationsproces og forøger levemtiden på dine materialer.
  • Småreparationer til naturtræ
  • Findes i flere træfarver
  • Klæbefri overflade efter 10 min.

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H228) Brandfarligt fast stof.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Overflade

Træ

Egenskaber

  • Hurtigtørrende
  • Klæbefri overflade efter 10 min.
  • Hæfter på træ, sten og metal
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data