Filler W /globalassets/inriver/resources/39113_pp_filler_wet_10l-111008.png?6fc94a5e

Varianter

10 L
CE
Brugsklar, forstærket let sandspartelmasse til indvendig brug i fugtige rum.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data