Filler W /globalassets/inriver/resources/39113_pp_filler_wet_10l-111008.png?6fc94a5e

Varianter

10 L
Svanen CE
Speciel håndspartel til gipskartonplader i fugtige rum
Anvendes til gipspladesamlinger med kartonklædte forsænkede kort- og langkanter med den anbefalede PP gipstape

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør: 2 timer

Genbehandlingstør: 24 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Rækkeevne

1 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data