Rep & Fix_10 kg /globalassets/inriver/resources/75649_rep--fix_2-kg_repfix-802872.png?d407a7a7

Varianter

10 KG
2 KG
Fleksibel cementbaseret letfiller
Anvendes til reparation af puds, beton, sten m.v. både inden- og udendørs. Der kan skrues og sømmes i reparationen.
  • Cementbaseret spartel - inde og ude
  • Fremragende til skader på puds og beton
  • Fleksibel men hård - kan skrues og sømmes

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H315) Forårsager hudirritation.
(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.
(H335) Kan forårsage irritation af luftvejene.

Tørretid

Gennemhærdet: 28 døgn

Egenskaber

  • Let at blande
  • God fyldeevne
  • Synker ikke
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data