Stålplast Micr /globalassets/inriver/resources/69961_st%C3%A5lplast-micro_055-l_steelp-m-802870.jpg?d407a7a7

Varianter

0,55 L
Ønsker du at foretage hurtige og nemme reparationer på din bil eller dit køretøj? Hagmans Stålplast Micro er det perfekte valg!
Denne 2-komponent spartelmasse er perfekt til udfyldning af flækker, buler og andre ujævnheder. Spartelmasse er nem at påføre og slibe, hvilket giver et hurtigt og problemfrit reparationsarbejde. Hurtig tørring, god vedhæftning og fremragende fyldeevne gør den til et populært valg blandt professionelle karrosseriværksteder og bilentusiaster.
  • Reparation af pladeskader
  • Hurtigttørrende 2-komponentsspartel
  • Fremragende fyldeevne - nem at påføre og slibe

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H242) Brandfare ved opvarmning.
(H315) Forårsager hudirritation.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H335) Kan forårsage irritation af luftvejene.
(H361d) Mistænkes for at skade det ufødte barn.
(H372) Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering¤.
(H400) Meget giftig for vandlevende organismer.
(H410) Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Egenskaber

  • Særdeles god vedhæftning
  • Hurtigttørrende
  • Reparation af karosseriskader
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data