Facade Multi /globalassets/inriver/resources/21046_pp_facade_multi_10l.psd

Varianter

Alsidig murmaling til mineralske facader. Grundet dens gode indtrængning, er den særligt velegnet til lettere porøse og svagt smittende bunde som f.eks. tidligere kalkede flader og svagt afbundet puds. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.

Område

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 24 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Beton

Puds

Finish

Mat, 2

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode