Facade Silicone /globalassets/inriver/resources/39167_pp_facade_silicone_10l_p9-110948.png?79f3cd5d

Varianter

9,1 L
Helmat silikonemaling som giver en smudsafvisende overflade med maksimal vejrbestandighed. Overfladen er meget diffusionsåben og særdeles vandafvisende. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.
(P273) Undgå udledning til miljøet.
(P501) Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 12 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Puds

Beton

Finish

2, Helmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data