Facade Silicate Primer /globalassets/inriver/resources/39422_pp_facade_silicate_primer_10l-110968.png?6fc94a5e

Varianter

10 L
PP Facade Silicate Primer - Murgrunder. Trænger ind i underlaget, sikrer forankring og dermed effektiv vedhæftning af den efterfølgende behandling.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.
(P262) Må ikke komme i kontakt med øjne
(P280) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 12 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Puds

Beton

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data