Roof & Base

Roof & Base /globalassets/inriver/resources/39244_pp_roof_base_10l.psd

Varianter

10 L
Tag- og sokkelmaling. Roof & Base er en 100 % acrylplastmaling til behandling af mursokler af cementpuds eller beton. Kan også anvendes som tagmaling på mindre tage af tagpladematerialer. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 6 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Beton

Puds

Tag

Finish

Halvmat, 15

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data