Roof & Base /globalassets/inriver/resources/39244_pp_roof_base_10l.psd

Varianter

10 L
Tag- og sokkelmaling. Roof & Base er en 100 % acrylplastmaling til behandling af mursokler af cementpuds eller beton. Kan også anvendes som tagmaling på mindre tage af tagpladematerialer. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 6 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Beton

Puds

Tag

Finish

Halvmat, 15

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data