Kombigrund /globalassets/inriver/resources/70401_pp_combi_primer_ass_600l_10l_p9.psd

Varianter

10 L
Miljømærket se/044/004
10 L
Særlig fyldig plastgrundmaling, der giver en mættet, robust og mat overflade

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 3 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Væg

Loft

Finish

Mat

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data