Stop Primer /globalassets/inriver/resources/83404_pp_stop_primer_3-l_p9-110924.png?79f3cd5d

Varianter

10 L
3 L
Acryl grund- og mellemmaling med særdeles gode spærrende egenskaber
Acryl grund- og mellemmaling med særdeles gode spærrende egenskaber og god sammenflydning. Anvendes hvor der er risiko for at vandopløselige farvestoffer fra underlaget kan misfarve den efterfølgende malebehandling.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 6 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ

Finish

Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data