Hæftegrund /globalassets/inriver/resources/14090_yunik_h%C3%A6ftegrund_3l_yu-hef-gr-726640.png?de28e07b

Varianter

3 L
0,75 L
Vandig hæfteprimer, der hæfter optimalt på flader, hvor det normalt er vanskeligt af opnå vedhæftning

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 2 timer

Genbehandlingstør: 12 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ

Finish

Mat, 3

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data