KABRIC Floor Smooth Prepare

KABRIC Floor Smooth Prepare /globalassets/inriver/resources/28293_kabric-floor-smooth-prepare-ab_kf-epoxy-758408.jpg?2728fde8

Varianter

4 KG
7,8 KG
4,2 KG
DETALE KABRIC Floor Smooth Prepare er et stærkt fundament for dit nye gulv.
Denne ultrastærke 2-komponent epoxy primer fungerer som en pålidelig hæfteprimer eller kan kombineres med KABRIC Floor Smooth Prepare Filler for at jævne selv de mest ujævne vandrette overflader. Vores produkt imponerer med ekstraordinær vedhæftning og en evne til at hærde selv i tykke lag. Say goodbye to synlige ujævnheder i dit gulv – vælg DETALE KABRIC Floor Smooth Prepare for en fejlfri finish.
  • Opløsningsmiddelfri epoxy
  • Hæfteprimer
  • Udjævningsmasse

Fareikoner

Fareord

Fare, Advarsel

Risiko m.v.

(H315) Forårsager hudirritation.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H411) Giftig for vandlevende organismer
(EUH205) Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 7 timer

Genbehandlingstør: 16 timer

Gennemhærdet: 7 døgn

Egenskaber

  • Opløsningsmiddelfri epoxy
  • Hæfteprimer
  • Udjævningsmasse
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data