Natural Wood Panelhvid /globalassets/inriver/resources/panelhvid-107593.png?0f7f73be

Varianter

3 L
Hvidpigmenteret, vandigt specialprodukt til lysning af gulnet træværk.
Giver et nyt, lyst og hvidskuret udseende, hvor træstrukturen bevares synlig. Der opnås en smudsafvisende overflade, som tåler lettere rengøring.
  • Giver en mat og hvidskuret finish
  • Lysner gulnet træ
  • Tåler lettere rengøring

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 2 timer

Genbehandlingstør: 4 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Loft

Træ

Finish

Mat, 3

Rækkeevne

15 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Hvidskuret udseende
  • Smudsafvisende overflade
  • Helmat
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data