2K Floor Epoxy W /globalassets/inriver/resources/47823_pp_epoxy_floor_paint_light_grey_set-110864.png?32ba6775

Varianter

10 L
4 L

Fareikoner

Fareord

Fare, Advarsel

Risiko m.v.

(H315) Forårsager hudirritation.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H411) Giftig for vandlevende organismer
(EUH205) Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Genbehandlingstør: 10 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Finish

Blank, 80

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data