Floor Acrylic /globalassets/inriver/resources/39090_pp_floor_acrylic_10l.png
Hurtigttørrende diffusionsåben acryl-gulvmaling.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 2 timer

Genbehandlingstør: 6 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Finish

50, Halvblank

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data