Klarlak 20 (V) /globalassets/inriver/resources/86448_yunik_20_klarlak_750ml-104584.png?bceda6ec

Varianter

0,75 L
Vandig lak til indendørs brug

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør: 2 timer

Genbehandlingstør: 4 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Finish

20, Halvmat

Rækkeevne

10 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data