Adhesive Extra /globalassets/inriver/resources/83417_pp_vaevklaeber_forstaerket_12l.psd
Adhesive Extra forstærket er en PVA-forstærket klæber som tørrer transparent op. Fremstillet med ekstra højt tørstofindhold som giver endnu stærkere klæbeevne.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Rækkeevne

4 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data