Filt & Vævklæber /globalassets/inriver/resources/83416_pp_adhesive_felt_12l-111011.png?79f3cd5d

Varianter

12 L
Svanen
Færdigblandet, transparent forstærket klæber. Til opsætning af let vægbeklædning hvor klæberen påføres væggen.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Rækkeevne

5 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data