Adhesive Wallpaper /globalassets/inriver/resources/83286_pp_adhesive_wallpaper_10l-111015.png?79f3cd5d
Færdigblandet, transparent forstærket klæber. Til opsætning af savsmuldstapet, papirtapet og non-woven tapet, hvor klæberen påføres bagsiden af tapetet.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Rækkeevne

5 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data