Fluren 37 Grundrengøring Klude

Fluren 37 Grundrengøring Klude /globalassets/inriver/resources/76659_ff_fluren_37_150stk.psd?6e8029aa

Varianter

Flügger Fluren 37 Basic Cleaner Cloth_150 pcs

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.