Basic Cleaner /globalassets/inriver/resources/39028_pp_grundrengoering_3l.psd
PP Basic Cleaner, grundrengøringsmiddel.

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data