Protox Insekt /globalassets/inriver/resources/20637_protox-insekt_1-l_grey_protoxi.png-901436.png?90337fea

Varianter

1 L
Beskytter træ mod angreb fra insekter
Anvendes på nyt og gammelt træværk mod angreb af træborende insekter som Borebiller og Husbukke. Bekæmper igangværende angreb og forebygger mod fremtidige angreb fra alle typer insekter. Må kun anvendes af professionelle - læs altid sikkerhedsdatablad og datablad grundigt igennem inden brug
  • FAST LAVPRIS - Kun Online
  • Må kun anvendes af professionelle
  • Forebyggende

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H400) Meget giftig for vandlevende organismer.

Tørretid

Genbehandlingstør: 8 timer

Egenskaber

  • Træbeskyttelse
  • Bekæmper angreb fra insekter
  • Forebyggende
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data