Terrasserens /globalassets/inriver/resources/rt20608_terrace_cleaner_terasse_1l-725536.png?5fcc08fd

Varianter

5 L
1 L
Effektivt rengøringsmiddel til træterrasser
Fjerner misfarvning, snavs, gråmuld og rester af gammel træolie på alle træsorter, fx vejrbidt fyr, gran og trykimprægneret træ.
  • Meget effektiv mod misfarvning og snavs

Område

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H290) Kan ætse metaller.
(H314) Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.

Overflade

Træ

Rækkeevne

15 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Meget effektiv mod misfarvning og snavs
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data