Fibergipsspartel 630

Fibergipsspartel 630 /globalassets/inriver/resources/dana-630_danalim_gypsum-fiberboard-fiber-filler_53874-736395.png?df2f6489

Varianter

15 KG
Speciel spartelmasse til spartling af fibergipsplader
Fibergipsspartel 630 er en færdigblandet spartelmasse, der er udviklet specielt til indendørs spartling i tørre rum af fibergipsplader med forsænkede spartelkanter, samt til fuldspartling af disse.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.