Filler Pro Roll /globalassets/inriver/resources/53529_fl%C3%BCgger-filler-lgs-pro-roll_07_12l_fill-lgs-r-801944.jpg?4257cbfb

Varianter

12 L
Svanen CE M1
Flügger Sandplast LGS - Rullespartel til tørre rum med optimerede påføringsegenskaber til rullepåføring. Færdigbehandles med vægbeklædning eller egnet loft- eller vægmaling.
Flügger Filler LGS Pro Roll er færdigblandet rullespartel klar til brug. Anvendes til udjævning af lofter og vægge, har optimerede påføringsegenskaber og fyldeevne, gode slibeegenskaber og minimalt svind.
  • Rullespartel til ujævne store flader
  • Let at påføre og meget let at slibe
  • Giver glat overflade, der kan males direkte på

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Genbehandlingstør: 16 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Egenskaber

  • Rullespartel med maksimal fyldeevne
  • Optimerede påføringsegenskaber
  • Svanen mærket
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data