Sand Filler Medium Roll

Sand Filler Medium Roll /globalassets/inriver/resources/39182_pp_filler_roller_m_12l.psd

Varianter

PP Sandspartelmasse Medium Rulle er en let spartelmasse til plet- og fuldspartling indendørs i tørre rum. Spartelmassen er specielt udviklet til påføring med rulle, og kan påføres i lagtykkelse op til 4 mm uden at revne. PP Sandspartelmasse Medium Rulle har en god fyldeevne og er let at slibe.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.