Super Enamel 20 /globalassets/inriver/resources/86715_pp_super_enamel_20_3l_p9-110912.png?79f3cd5d
Fyldig acrylemalje med geléagtig drypfri konsistens som giver høj lagtykkelse, god dækkevne og reducerer løbetendens.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 6 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ

Finish

20, Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data