Træmaling 90 Plus /globalassets/inriver/resources/83800_yunik_traemaling_90_3l-109495.png?6222404e
Blank akrylemalje til træ og metal indendørs

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 20 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ

Finish

Blank, 90

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data