Wood Primer /globalassets/inriver/resources/83939_pp_wood_primer_10l-111009.png?229dcc7b

Varianter

10 L
3 L
Farveløs grundolie som trænger ind, sikrer god vedhæftning og modvirker fugtoptag.
Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 6 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ

Rækkeevne

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

4 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data