Wood Superdec /globalassets/inriver/resources/24502_pp_wood_superdec_3l_p9.png

Varianter

10 L
3 L
Halvmat dækkende træbeskyttelse som slører træets struktur og skjuler træets åretegning.
Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 8 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ

Træ, ude

Finish

Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

12 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

6 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data