Wood Superdec /globalassets/inriver/resources/24502_pp_wood_superdec_3l_p9-110959.png?79f3cd5d

Varianter

10 L
3 L
Halvmat dækkende træbeskyttelse som slører træets struktur og skjuler træets åretegning.
Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 8 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ

Finish

Halvmat

Rækkeevne

12 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

6 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data