Wood Oil /globalassets/inriver/resources/32657_pp_wood_oil_10l-111002.png?6fc94a5e
Vandig træolie med vandafvisende egenskaber.
Pigmenteret træolie beskytter bedst mod solens skadelige UV-stråler. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 6 timer

Genbehandlingstør: 24 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ

Rækkeevne

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

4 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data