Window /globalassets/inriver/resources/39168_pp_window_3l.psd

Varianter

Vandig plastalkyd vinduesmaling. Minimerer mug- og skimmelvækst på overfladen. Giver en diffusionsåben, robust og vejrbestandig overflade.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 4 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ, ude

Finish

Halvblank

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode