Wood Care Superdækkende Træbeskyttelse PLUS

Wood Care Superdækkende Træbeskyttelse PLUS /globalassets/inriver/resources/68636_yunik_superdaekkende_traebeskyttelse_plus_750ml.png

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 10 timer

Genbehandlingstør: 24 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ

Træ, ude

Finish

50, Halvblank

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data