Farveprøve /globalassets/inriver/resources/84100_nn_color-sample_nn-farvepr-107298.png?96f3e8cf

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 6 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Finish

Mat, 5

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode