Fill & Finish Light

Fill & Finish Light /globalassets/inriver/resources/knauf-ff-793904.png?01470754

Varianter

11,5 KG

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.