Wood Transparent

Wood Transparent /globalassets/inriver/resources/39130_pp_wood_transparent_10l-111007.png?229dcc7b
Halvmat transparent træbeskyttelse, hvor træets åretegning og struktur er synlig.
Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 4 timer

Genbehandlingstør: 12 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ

Finish

Halvmat

Rækkeevne

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

4 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data