Facade Primer /globalassets/inriver/resources/32659_pp_facade_primer_10l.png

Varianter

10 L
PP Facade Primer - Farveløs facadegrunder. Trænger ind i underlaget, sikrer forankring og dermed effektiv vedhæftning af den efterfølgende behandling

Område

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 3 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Beton

Puds

Rækkeevne

5 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data