Facade Primer

Facade Primer /globalassets/inriver/resources/32659_pp_facade_primer_10l-110999.png?6fc94a5e

Varianter

10 L
PP Facade Primer - Farveløs facadegrunder. Trænger ind i underlaget, sikrer forankring og dermed effektiv vedhæftning af den efterfølgende behandling

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 3 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Puds

Beton

Rækkeevne

5 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data