Grip Primer /globalassets/inriver/resources/83458_pp_grip_primer_3l_p9-110936.png?6808dcf7

Varianter

3 L
0,75 L

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 2 timer

Genbehandlingstør: 12 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ

Finish

Mat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data