Grip Primer

Grip Primer /globalassets/inriver/resources/83458_pp_grip_primer_3l_p9-110936.png?6808dcf7

Varianter

3 L
0,75 L
Acryl mellemmaling som sikrer optimal vedhæftning

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 2 timer

Genbehandlingstør: 12 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ

Finish

Mat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data