Araldite rapid /globalassets/inriver/resources/73702_bostik_epoxy_rapid_24ml-107309.png?52e82c76

Varianter

0,04 L
Hurtigherdende og transparent 2-komponent epoxylim
2-kompontent epoxylim som hærder på 10 min. Den vil have sin fulde styrke efter 1 time og kan bruges på mange overflader. Den er desuden vandtæt og modstandsdygtig over for de fleste opløsningsmidler.
  • Allround hurtighærdende epoxylim
  • Fuld styrke allerede efter 1 time
  • Modstandsdygtig overfor de fleste opløsningsmidler

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H315) Forårsager hudirritation.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H411) Giftig for vandlevende organismer
(EUH205) Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Egenskaber

  • Hurtigthærdende epoxylim
  • Tåler temperaturer fra - 50 ºC til + 65 ºC.
  • Kan overmales
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data