Araldite rapid

Araldite rapid /globalassets/inriver/resources/73702_bostik_epoxy_rapid_24ml-107309.png?52e82c76

Varianter

0,04 L
Araldite Rapid Epoxylim er en alsidig transparent og hurtighærdende 2-komponent epoxylim, der tørrer på blot 10 minutter.
Efter kun 1 time opnår den sin maksimale styrke og kan anvendes på en bred vifte af overflader. Dens vandtætte egenskaber og modstandsdygtighed over for forskellige opløsningsmidler gør den til et pålideligt valg. Skab stærke og holdbare forbindelser med denne pålidelige epoxylim.
  • Allround hurtighærdende epoxylim
  • Fuld styrke allerede efter 1 time
  • Modstandsdygtig overfor de fleste opløsningsmidler

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H315) Forårsager hudirritation.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H411) Giftig for vandlevende organismer
(EUH205) Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Egenskaber

  • Hurtigthærdende epoxylim
  • Tåler temperaturer fra - 50 ºC til + 65 ºC.
  • Kan overmales
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data