Easy Filler Light Tool

Easy Filler Light Tool /globalassets/inriver/resources/knauf-eflt_easyfiller_light_tool_5sp_11-5kg-889238.png?fa005401

Varianter

15 L

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.