Stop spray

Stop spray /globalassets/inriver/resources/44443_pp_stop_spray_0_5l-649889.png?229dcc7b

Varianter

0,5 L
Hvid spærrende specialspray

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H222) Yderst brandfarlig aerosol.
(H229) Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Gennemhærdet: 1 døgn

Finish

Halvmat

Rækkeevne

2 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data